Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Membrii echipei proiectului sunt exclusiv responsabili pentru informaţiile furnizate în această pagină web.

    Serbian

Obiectiv general:

cooperarea transfrontalieră, înțelegere reciprocă cu impact asupra valorificării patrimoniului comum, cultural și istoric pentru cele două zone ale proiectului.
Obiectivele specifice sunt: revitalizarea meșteșugurilor artizanale locale și dezvoltarea aptitudinilor creative ale populației din zona de frontieră pentru un acces mai ușor pe piața forței de muncă.