Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Membrii echipei proiectului sunt exclusiv responsabili pentru informaţiile furnizate în această pagină web.

    Serbian

Општи циљ:

Прекогранична сарадња, међусобно споразумевање, с утицајем на искоришћавање заједничког културног и историјског наслеђа.
За обе области које пројекат покрива.
Специфични циљеви  јесу: ревитализација локалних заната и развој креативних способности житеља из граничне области ради лакшег приступа на тржишту рада.